Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Seskviterpeny v protinádorové terapii
Název práce v češtině: Seskviterpeny v protinádorové terapii
Název v anglickém jazyce: Sesquiterpenes in cancer therapy
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.07.2014
Datum zadání: 17.07.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.07.2014
Datum a čas obhajoby: 30.11.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.10.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:12.10.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.11.2017
Oponenti: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
  doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK