Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Folklorní mejdlo: současný folklorismus v Praze
Název práce v češtině: Folklorní mejdlo: současný folklorismus v Praze
Název v anglickém jazyce: „Folklorní mejdlo“: Contemporary Folklorism in Prague
Klíčová slova: folklor, revival, tradice, autenticita, cimbálová muzika
Klíčová slova anglicky: Folklore, Revival, Tradition, Authenticity, Cimbalom Band
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.07.2014
Datum zadání: 16.07.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Terénem DP je Praha a její soundscape, se zaměřením na folklórní hudebně taneční události, z nichž jsem vybrala jako vzor pravidelně pořádanou akci „Folklorní mejdlo“.
Teoreticky bude práce zakotvena v základní etnomuzikologické literatuře: konceptech kulturních kohort (Turino 2008) a jejich identitní reprezentace (Reyes 2003), Merriamově konceptu „music as culture“ (1964) a zkoumání funkce hudby (Nettl 2010).
Výzkumná část práce bude založena na kvalitativní výzkumné strategii, hlavní metodou bude etnografie, kombinovaná s rozhovory a hudební analýzou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK