Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Počátky sportovního rozhlasového vysílání na území Československa (1923-1948)
Název práce v češtině: Počátky sportovního rozhlasového vysílání na území Československa (1923-1948)
Název v anglickém jazyce: The origins of sports radio broadcasting in the territory of Czechoslovakia (1923-1948)
Klíčová slova: Radiojournal, Československý rozhlas, sport, sportovní vysílání, Josef Laufer, přenos, reportáž
Klíčová slova anglicky: Radiojournal, Czechoslovak Radio, sport, sports broadcasting, Josef Laufer, live broadcasting, reportage
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.07.2014
Datum zadání: 15.07.2014
Datum a čas obhajoby: 27.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2016
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Arijský boj. Praha: V. Břetenář, 1941, 2. (16).

Arijský boj. Praha: V. Břetenář, 1941, 2. (17).

BĚHAL, Rostislav. Vývoj české rozhlasové reportáže: I. část (1923-1938). 1. Praha: Československý rozhlas, 1962, 187 s.

Bohuslav Hykš Bio, Stats and Results: Olympics at Sports-references.com. Sports-references.com [online]. Philadelphia: Sports Reference LLC, 2016 [cit. 2016-04-12]. Dostupné z: http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/hy/bohuslav-hyks-1.html

ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003, 198 s. ISBN 80-246-0624-0.

DANEŠ, Josef. Za tajemstvím éteru. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1985, 192 s.

DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty: zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008, 183 s. ISBN 978-80-7363-131-4.

Historie Dělnické tělocvičné jednoty. DTJ Jinonice [online]. 2015 [cit. 2015-12-06]. Dostupné z: http://www.dtjtenis.cz/historie/

JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-867-6200-9.

JEŠUTOVÁ, Eva. Otakar Procházka. In: Svět rozhlasu č. 33: Bulletin o rozhlasové práci [online]. Praha: Český rozhlas - Odbor Archivních a programových fondů, 2015, s. 127-128 [cit. 2016-03-25]. ISSN 1213-3817. Dostupné z: http://media.rozhlas.cz/_binary/03431113.pdf

KŘÍŽEK, Viktor. Když rádio bylo mladé. 1. vyd. Dvůr Králové nad Labem: ELLI print, 2004, 219 s. ISBN 80-239-2284-X.

LAUFER, Josef. Hokej můj osud. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1960, 186 s.

LAUFER, Josef. Padesát let v našem sportu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1955, 189 s.

MALINA, Karel. Rozhlasový reportér Josef Laufer. 1. vyd. Brno: Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 1985, 216 s.

MS v ledním hokeji 1947 v Praze (ČSR-USA 6:1) – reportáž od 2. třetiny [záznam ve formátu mp3]. Komentují Josef Laufer, Štefan Mašlonka, Otakar Procházka. Praha: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu, 1947.

Národní politika. Praha: 1924, XLII. (213).

Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1939, 17. (2.).

Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1939, 17. (4.).

Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1939, 17. (25.).

Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1939, 17. (26.).

Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1945, 12. (40.).

Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1946, 13. (9.).

Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1946, 13. (25.).

Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1946, 13. (34.).

Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1946, 13. (25.).

Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1946, 13. (40.).

Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1946, 13. (43.).

Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1947, 14. (7.).

Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1947, 14. (33.).

Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1947, 14. (35.).

Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1947, 14. (40.).

Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1947, 14. (42.).

Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1948, 15. (5.).

Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1948, 15. (8.).

Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1948, 15. (14.).

Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1948, 15. (27.).

Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1948, 15. (35.).

O Primátorkách. 103. Primátorky Skupiny ČEZ [online]. 2011-2015 [cit. 2015-12-05]. Dostupné z: http://www.primatorky.cz/cs/o-primatorkach

PALLAUŠ, J. A. Haló, zde redaktor Laufer!. 1. Praha: Orbis, 1931, 191 s.

PATZAKOVÁ-JANDOVÁ, Anna. Prvních deset let československého rozhlasu. Praha: Radiožurnál, 1935, 1040 s.

POKORNÝ, Milan. Báječní muži s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2008, 223 s., [8] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-86212-70-8.

Praha 19 - Historie: Z dějin vzniku a vývoje Kbel [online]. MČ PRAHA 19. [cit. 2015-07-26]. Dostupné z: http://www.praha19.cz/documents/historie.html

PROHL, Karel. Historie 13/2013 - Fridolin Hoyer. Vzpirani.cz [online]. 2013 [cit. 2016-03-25]. Dostupné z: http://www.vzpirani.cz/informace-csv/historie/1847-historie-13-2013-fridolin-hoyer

Protokol schůze správní rady Československého rozhlasu ze dne 7. května 1941. Praha: Ústřední archiv Českého rozhlasu - odd. písemných dokumentů, 1941.

Protokol schůze správní rady Československého rozhlasu ze dne 14. května 1941. Praha: Ústřední archiv Českého rozhlasu - odd. písemných dokumentů, 1941.

Příběh rozhlasu: První sportovní přenos v Evropě [online]. [cit. 2015-07-29]. Dostupné z: http://www.pribehrozhlasu.cz/odhaleni-89+1/rozhlasove-rekordy/2802901

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1923, 1. (1.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1923, 1. (3.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1924, 1. (5.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1924, 1. (6.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1924, 1. (9.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1924, 1. (9.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1924, 2. (4.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1925, 3. (11.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1926, 4. (11.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1926, 4. (17.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1926, 4. (18.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1926, 4. (20.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1926, 4. (37.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1927, 5. (12.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1927, 5. (14.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1927, 5. (15.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1927, 5. (18.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1927, 5. (21.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1927, 5. (22.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1927, 5. (28.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1927, 5. (29.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1927, 5. (32.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1927, 5. (38.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1927, 5. (41.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1928, 6. (14.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1928, 6. (17.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1928, 6. (19.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1928, 6. (23.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1929, 7. (3.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1929, 7. (15.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1929, 7. (27.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1929, 7. (49.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1929, 7. (30.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1929, 7.(31.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1929, 7. (34.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1929, 7. (46.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1929, 7. (47.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1930, 8. (3.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1930, 8. (7.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1930, 8. (14.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1930, 8. (18.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1930, 8. (19.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1930, 8. (20.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1930, 8. (45.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1931, 9. (4.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1931, 9. (7.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1931, 9. (17.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1931, 9. (23.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1931, 9. (24.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1931, 9. (29.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1931, 9. (31.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1931, 9. (36.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1932, 10. (11.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1932, 10. (27.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1932, 10. (31.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1932, 10. (32.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1932, 10. (36.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1933, 11. (4.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1933, 11. (5.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1933, 11. (8.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1933, 11. (11.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1933, 11. (23.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1933, 11. (33.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1933, 11. (38.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1934, 12. (23.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1935, 13. (1.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1935, 13. (6.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1936, 14. (5.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1937, 15. (39.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1938, 16. (4.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1938, 16. (25.).

Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1938, 16. (26.).

RICHARD, L. Rozhlas. Národní listy. Praha, 1924, 64. (140.).

Rozhlas sletu. Národní listy. Praha: 1926, 66. (180.).

Smlouva společenská ze dne 19. října 1923. Soupis správního materiálu Československého rozhlasu. Praha: Ústřední archiv Československého rozhlasu - odd. písemných dokumentů, 1970.

Sport a tělesná výchova v rozhlase. 1. Praha: Knihtiskárna Orbis, 1932, 33 s.

Týden rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 1940, 7. (27.).

Týden rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 1941, 8. (11.).

Týden rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 1941, 8. (52.).

Týden rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 1943, 10. (25.).

Vetřelci a volavky - Výtvarné umění ve veřejném prostoru 70. a 80. let v ČSSR: Památník zahájení rozhlasového vysílání v ČSR [online]. [cit. 2015-07-26]. Dostupné z: http://www.vetrelciavolavky.cz/sochy/pamatnik-zahajeni-rozhlasoveho-vysilani-v-csr-0

WAIC, Marek. Zrození českého akademického sportu a František Smotlacha. In: Česká kinantropologie [online]. Vol. 15, č. 2. 2011, s. 49-56 [cit. 2016-01-30]. Dostupné z: http://www.ceskakinantropologie.cz/index.php/TestJournal/article/download/23/94

Zomrel Štefan Mašlonka. In: Slovenský olympijský výbor [online]. 2000 [cit. 2016-03-25]. Dostupné z: https://www.olympic.sk/sportove-aktuality/zomrel-stefan-maslonka
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce formou praktického výzkumu a historické analýzy popisuje rozvoj sportovního rozhlasového vysílání na území Československa. Zkoumané období začíná rokem 1923, počátkem existence Radiojournalu jako první rozhlasové stanice v Československu a je vymezeno do roku 1948. Práce je rozdělena systematicky do celkem pěti období, ve kterých jsou postupně popsány náznaky prvního zájmu o sport v pravidelném rozhlasovém vysílání, první velké sportovní akce ve vysílání Radiojournalu, organizační, personální a technické zázemí, okrajové sporty. Podrobně jsou popsány vybrané sportovní události většího i menšího významu, které byly postupně přenášeny Radiojournalem a Československým rozhlasem v jednotlivých obdobích. V práci je zmíněno také období okupace Československa během druhé světové války, ve kterém sice zájem o sport v rozhlase poklesnul, ale zcela nevymizel. Ve stejném období je nastíněna také činnost Josefa Laufra, ikony československé sportovní rozhlasové reportáže, během druhé světové války a okupace. V poválečném období poté vzniká samostatná sportovní redakce Československého rozhlasu a dochází k personálnímu rozšíření. Práce vychází z praktického výzkumu v archivu Českého rozhlasu, kdy nejvíce přínosných informací poskytla jednotlivá vydání rozhlasového týdeníku v rámci vymezeného období.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis describes the development of the sports broadcasting in Czechoslovakia in the form of the practical research and historical analysis. The examined period starts in 1923 as the beginning of the existence of Radiojournal – the first radio station in Czechoslovakia and is defined by the year 1948. The thesis is systematically divided into five periods in which I describe the first signs of the interest in the sport in a regular radio broadcasting, first major sports events broadcasted by Radiojournal, organizational, personnel and technical background, marginal sports. Selected sport events with greater or minor importance are also described, as they were gradually transmitted by Radiojournal or Czechoslovak Radio in different periods. The thesis also mentions the occupation of the Czechoslovak Republic during the World War II, when has the interest in the sports radio broadcasting decreased but not vanished completely. There are outlined the activities of Josef Laufer during this period too. Laufer was Czechoslovak icon of the sports radio broadcasting. There is described the personnel expansion and the development of the independent sports redaction in the postwar period. This thesis is based on the practical research in the archive of the Czech Radio, the most beneficial information was provided by each issue of The Radio Weekly within the defined period.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK