Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Maloměstské drama: Hledání identity ve Dvoře Králové nad Labem v období Velké války a převratu
Název práce v češtině: Maloměstské drama: Hledání identity ve Dvoře Králové nad Labem v období Velké války a převratu
Název v anglickém jazyce: Small-town drama: The Search for Identity in Dvůr Králové nad Labem in the period of the Great War and the Revolution
Klíčová slova: 1. světová válka|Češi|Němci|židé|identita|loajalita|tisk|školství|oslavy|pomníky|Dvůr Králové nad Labem
Klíčová slova anglicky: World War I|Czechs|Germans|Jews|identity|loyalty|press|education|celebrations|monuments|Dvůr Králové nad Labem
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.07.2014
Datum zadání: 14.07.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.07.2014
Datum a čas obhajoby: 27.06.2022 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2022
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
  PhDr. Vojtěch Kessler, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK