Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Britské radikální reformní hnutí v období 1792-1795
Název práce v jazyce práce (slovenština): Britské radikální reformní hnutí v období 1792-1795
Název práce v češtině: Britské radikální reformní hnutí v období 1792-1795
Název v anglickém jazyce: British radical reform movement in the period 1792-1795
Klíčová slova: Radikál|parlamentná reforma|radikálna reformná spoločnosť|loajalistické asociačné hnutie|Edinburghský konvent|politický proces|britský parlament
Klíčová slova anglicky: Radical|Parliamentary Reform|Radical Reform Society|Loyalist Association Movement|Edinburgh Convention|Political Process|British Parliament
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.07.2014
Datum zadání: 14.07.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.07.2014
Datum a čas obhajoby: 25.01.2018 17:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.11.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:28.11.2017
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.
  prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK