Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neologismus v lingvistickém, mediálním a běžném obrazu světa
Název práce v češtině: Neologismus v lingvistickém, mediálním a běžném obrazu světa
Název v anglickém jazyce: Neologism in the linguistic, media and common picture of the world
Klíčová slova: čeština|dotazníkové šetření|jazykový obraz světa|média|neografie|neologie|neologismus|okazionalismus|popularizace|slovní zásoba|slovník
Klíčová slova anglicky: Czech language|questionnaire survey|language picture of the world|media|neography|neology|neologism|nonce words|popularization|vocabulary|dictionary
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.07.2014
Datum zadání: 14.07.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.07.2014
Datum a čas obhajoby: 11.12.2018 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.12.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
  prof. PhDr. Olga Orgoňová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK