Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evoluce komunikačních činností u žáků 1. - 3. ročníku na základní škole
Název práce v češtině: Evoluce komunikačních činností u žáků 1. - 3. ročníku na základní škole
Název v anglickém jazyce: Evolution of Communnication Acitivities for Pupils in Grades 1-3 at Primary School
Klíčová slova: jazyková komunikace, komunikační činnosti, komunikační výchova, čtení, mluvení, naslouchání, psaní, vietnamské etnikum
Klíčová slova anglicky: language communication, communication activities, communication education, reading, speaking, listening, writing, Vietnamese ethnicity
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.07.2014
Datum zadání: 11.07.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.07.2014
Datum a čas obhajoby: 02.02.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2015
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK