Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neurofibromatóza typu 1 a zárodečné mutace genu NF1 u českých pacientů
Název práce v češtině: Neurofibromatóza typu 1 a zárodečné mutace genu NF1 u českých pacientů
Název v anglickém jazyce: Neurofibromatosis type 1 and NF1 germline mutations in Czech patients
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.06.2014
Datum zadání: 25.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.07.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:25.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.08.2014
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK