Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dojčiace matky v kultúrno-antropologickej perspektíve: situácia dojčiacich slovenských matiek na příklade vybranej skupiny respondentiek
Název práce v jazyce práce (slovenština): Dojčiace matky v kultúrno-antropologickej perspektíve: situácia dojčiacich slovenských matiek na příklade vybranej skupiny respondentiek
Název práce v češtině: Kojící matky v kulturně-antrpologické perspektivě: situace slovenských matek.
Název v anglickém jazyce: The situation of breastfeeding Slovak mothers based on the sample of selected group of respondents
Klíčová slova: dojčenie, žena, matka, materstvo, rodičovstvo
Klíčová slova anglicky: breastfeeding, woman, mother, mothering, parenting
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.07.2014
Datum zadání: 15.07.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.08.2016
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Margita Jágerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je přiblížit v širším historickém a sociálním kontextu současnou situaci vybrané skupiny slovenských kojících matek.Diplomantka prostuduje příslušnou literaturu a vypracuje projekt kvalitativního výzkumu. Základem bude zúčastněné pozorování a řízené rozhovory. Skupina dvaceti respondentek bude reprezentovat vzorek ve městě žijících, převážně vysokoškolsky vzdělaných žen slovenské národnosti ve věku 20 - 35 let. .Základní výzkumnou otázkou bude, jaký je vztah společnosti a kultury, zejména zdravotnické osvěty, ke kojícím matkam obecně, a jak na toto působení reaguje vybraná skupina těch, kterým je toto působení adresovano. Základní okruhy otázek budou reflektovat subjektivní názory a zkušenosti matek s touto problematikou a závěr práce bude pokusem o všeobecné zhodnocení daného tématu.
Seznam odborné literatury
Badinter E. Materská láska od 17. storočia po súčasnosť. Bratislava: Aspekt, 1998.
Dettwyler K.A.: Breastfeeding: Biocultural Perspectives. Aldine Transaction, 1995.
Goody J., Proměny rodiny v evropské historii. Praha: Lidové noviny , 2006.
Maher V.: Anthropology of Breast-Feeding: Natural Law Or Social Construct. Bloomsbury Academic, 1992.
Mrowetz M., Antalová I., Chrastilová G.: Bonding - porodní radost. Podpora
rodiny jako cesta k ozdravení porodnictví a společnosti? Praha: DharnaGaia, 2011.
Small M. F.: Naše děti naše světy. Jak biologie a kultura ovlivňuje naše rodičovství. Praha: DharmaGaia, 2012.
Švecová S., Boťíková M., Jakubíková K., Tradície slovenskej rodiny. Bratislava: VEDA,1997
Yalomová M.: Dějiny ňadra. Praha: Rybka Publishers, 1999.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK