Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamická diskonexe slunečních skvrn od magnetických kořenů
Název práce v češtině: Dynamická diskonexe slunečních skvrn od magnetických kořenů
Název v anglickém jazyce: The dynamical disconnection of sunspots from their magnetic roots
Klíčová slova: magnetohydrodynamika -- sluneční aktivita -- magnetická pole -- sluneční skvrny
Klíčová slova anglicky: magnetohydrodynamics -- solar activity -- magnetic fields -- sunspots
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.07.2014
Datum zadání: 11.07.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.08.2014
Datum a čas obhajoby: 21.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2016
Oponenti: Michal Sobotka
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešitel práce bude pracovat v následujících etapách:

1. Zevrubné studium článku Schüssler&Rempel (2005)
2. Reprodukce 1-D MHD výpočtů magnetické rekonexe podle receptu v Schüssler&Rempel (2005) vlastním programovým kódem
3. Rozšíření tohoto kódu o fyzikálně realističtější podmínky podle pokynů vedoucího a schopností řešitele (např. rozšíření to více dimenzí)
Seznam odborné literatury
Schüssler & Rempel: 2005, Astron. Astrophys. 441, 337-346
Předběžná náplň práce
Sluneční skvrny jsou hlavním projevem sluneční aktivity, souboru jevů souvisejících s vznikem a vývojem podpovrchových magnetických polí na Slunci. Vlastní pohyby bipolárních slunečních skvrn vůči jejich nemagnetizovanému okolí vykazují pozorovatelskou zvláštnost: přibližně tři dny po vynoření se pohybují sluneční skvrny rychleji než je rychlost rotace nemagnetizovaného pozadí, pak se však náhle tento stav změní a rychlost pohybu skvrn se s okolím vyrovná. Hypotéza odtržení bipolárních skvrn od hlubokých magnetických kořenů prostřednictvím dynamické diskonexe toto chování přirozeně vysvětluje, není však přijímána jako všeobecně platná. Cílem práce je zkonstruovat fyzikálně realističtější model dynamické diskonexe a konfrontovat jej s moderními pozorováními.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK