Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestněprávní ochrana před korupcí a její prevence
Název práce v češtině: Trestněprávní ochrana před korupcí a její prevence
Název v anglickém jazyce: Criminal protection against corruption and its prevention
Klíčová slova: korupce, úplatek, úřední osoba
Klíčová slova anglicky: corruption, bribe, official
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.07.2014
Datum zadání: 09.07.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.07.2014
Datum a čas obhajoby: 13.03.2015 08:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 309
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:09.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 13.03.2015
Oponenti: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK