Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Případ vraždy Anny Janatkové v českých médiích s důrazem na jejich objektivitu
Název práce v češtině: Případ vraždy Anny Janatkové v českých médiích s důrazem na jejich objektivitu
Název v anglickém jazyce: Case of Anna Janatková´s murder in czech media with the emphasis on its objectivity
Klíčová slova: objektivita médií, trestní řízení, Anna Janatková, Otakar Tomek, kvalitativní analýza
Klíčová slova anglicky: media objectivity, criminal procedure, Anna Janatková, Otakar Tomek,qualitative analysis
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.07.2014
Datum zadání: 07.07.2014
Datum a čas obhajoby: 22.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2015
Oponenti: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je postihnout informování veřejnosti ze strany vybraných tištěných médií o možném pachateli trestného činu. Práce se zaměřuje na veřejnosti dobře známý případ vraždy Anny Janatkové, která byla nalezena mrtvá v roce 2011. Za její smrt byl obviněn Otakar Tomek. Tématem práce je způsob, jakým média informují o Tomkovi. Výzkum bude proveden prostřednictvím kvalititativní analýzy textů ze čtyř českých deníků (Aha!, Blesk, Mladá fronta Dnes, Právo) ze dvou období: říjen-listopad 2010 a březen-duben 2011. Výsledkem analýzy bude odpovědět na výzkumnou otázku, zda média informovala o případu objektivně.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is describing the way of informing about a potential murderer by Czech print media. Thesis will deal with a murder of Anna Janatková who was found dead in 2011. Otakar Tomek was suspect of the crime. The thesis will define the way of informing about Tomek by media. Research will be done through qualitative analysis of articles from four Czech newspapers (Aha!, Blesk, Mladá fronta Dnes, Právo) and two time periods: October-November 2010 and March-April 2011. The result of the thesis will be answer to the research question if media informed about the case in an objecitve way.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK