Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systémové a lokální alergické reakce po bodnutí hmyzem z hlediska epidemiologického, diagnostického a terapeutického
Název práce v češtině: Systémové a lokální alergické reakce po bodnutí hmyzem z hlediska epidemiologického, diagnostického a terapeutického
Název v anglickém jazyce: Systemic and Local Allergic Insect Sting Reaction From The Epidemiological, Diagnostic a Therapeutic Point of View
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav imunologie a alergologie (14-520)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.04.2013
Datum zadání: 03.07.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.07.2014
Datum a čas obhajoby: 20.06.2018 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2018
Oponenti: doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D.
  MUDr. Irena Krčmová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK