Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reflexe vnitřní situace v USA před 11. zářím 2001 na příkladu seriálu Simpsonovi
Název práce v češtině: Reflexe vnitřní situace v USA před 11. zářím 2001 na příkladu seriálu Simpsonovi
Název v anglickém jazyce: Reflection of domestic situation in the USA before 9/11 in the tv series the Simpsons
Klíčová slova: Simpsonovi, televizní seriál, animace, USA, náboženství, politika, reflexe.
Klíčová slova anglicky: The Simpsons, TV series, animation, USA, religion, politics, reflexion.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Kruml
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.07.2014
Datum zadání: 03.07.2014
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Oponenti: Mgr. Jaromír Hanzal
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Tato práce si klade za cíl ukázat, že příběhy animované rodiny ze Springfieldu, které od roku 1989 vyplňují televizní programy stanic po celém světě, nejsou jen čistě zábavnou podívanou pro děti a dospělé, ale že v nich lze vystopovat velké množství sociálních, politických a náboženských témat, která vzhledem k popularitě této televizní série mohla ovlivnit vývoj smýšlení již několika generací diváků. Tuto tezi práce potvrzuje na výskytu mnoha souvislostí mezi obsahem jednotlivých dílu a jejich společenským podtextem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work is showing that the adventures of animated family from Springfield, which are fullfilling TV programs all around the world since 1989, are not only an entertaining series for kids and adults, but that it also contains an important amount of social, political and religious issues, which, given to its popularity, could have influenced the development of its viewers' thoughts. This thesis is supported by showing the presence of a wide range of connections between the content of different episodes and their social context.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK