Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Organ segmentation
Název práce v češtině: Segmentace orgánů
Název v anglickém jazyce: Organ segmentation
Klíčová slova: objemová data, segmentace, active contours, parametric snakes, měření objemu, optimalizace, medicínské zobrazování, B-spline křivky
Klíčová slova anglicky: volumetric data, segmentation, active contours, parametric snakes, volume measurement, optimization, medical imaging, B-splines
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.07.2014
Datum zadání: 03.07.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.07.2014
Datum a čas obhajoby: 23.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:03.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2014
Zásady pro vypracování
Práce navazuje na diplomovou práci Václava Krajíčka obhájenou v r. 2007. Byly navrženy a vyzkoušeny algoritmy na segmentaci a měření objemu orgánů, uspokojivě pracují na ledvinách a slezině. Použité přístupy: active contours, reprezentace křivek pomocí B-spline (postup po jednotlivých řezech) nebo celého orgánu najednou ve 3D (B-spline plochy).

Úkolem diplomanta bude podrobně prostudovat problematiku segmentace včetně přístupů a výsledkú Václava Krajíčka. Prvním úkolem bude přenést tyto algoritmy do prostředí MedV4D a připravit je k praktickému použití lékařem. Další vývoj se bude koordinovat přímo s výzkumem pana Krajíčka, je třeba si vybrat jedno rozšiřující téma: masivnější paralelizace výpočtu (shared memory, distributed computing), vylepšování práce segmentačních metod, zkoumání možnosti použití textur pro lepší identifikaci vnitřku orgánu, doladění postupu na topologicky složitějších orgánech (játra).

Dosažené výsledky by měly být prakticky použitelné v lékařské praxi, vytvořené programy je potřeba dobře dokumentovat.
Seznam odborné literatury
1. Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods: Digital Image Processing (3rd Edition), Prentice Hall, 2007
2. Václav Krajíček: Volume measurement in 3D data, Diploma thesis, MFF UK, 2007
3. Message Passing Interface Forum. MPI-2: Extensions to the Message-Passing Interface. 15 Nov 2003, on-line version: http://www.mpi-forum.org/
4. Dokumentace projektu MedV4D
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK