Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studenti z polských území na Vysoké škole obchodní v meziválečném období
Název práce v češtině: Studenti z polských území na Vysoké škole obchodní v meziválečném období
Název v anglickém jazyce: Students from Polish territories at "Vysoká škola obchodní" in the interwar period
Klíčová slova: Vysoká škola obchodní, Polští studenti, Národnost, Státní příslušnost, Náboženství
Klíčová slova anglicky: ‚Vysoká škola obchodní‘, Polish students, Nationality, Citizenship, Religion
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.07.2014
Datum zadání: 01.07.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.10.2014
Datum a čas obhajoby: 21.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Andrej Tóth, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce si klade za cíl ukázat profil studentů (národnost, místo narození, náboženská příslušnost atd.) pocházejících z polských území, kteří studovali na ČVUT v Praze v meziválečném období. Výzkum bude zahájen materiály z Vysoké školy obchodní (později samostatná fakulta ČVUT), poté budou zpracovány další fakulty ČVUT. Základním pramenem pro tuto práci proto bude archivní materiál z Archivu ČVUT v Praze.
Seznam odborné literatury
Václav Lomič: Vznik, vývoj a současnost Českého vysokého učení technického v Praze. České vysoké učení technické. Praha 1982.
Magdlena Tayerlová – Marcela Efmertová – Ivan Jakubec − Milena Josefovičová: Česká technika / Czech technical University. Praha 2004, 2. vyd.
Josef Fuksa: Vysoká škola obchodní. Úvahy o vyhlídkách, povaze a způsobu vysokoškolského studia a zkoušek z věd obchodních a oborů příbuzných u nás i v cizině. Praha 1920 - 1921.
J. Života, V. Samohýl: Inventář a katalogy fondů Státního úředního archivu v Praze, Vysoká školaobchodní 1919 - 1954. Praha 1959 - 1960.
Sbírka zákonů a nařízení státu československého ročník 1919. Praha 1919.
Sbírka zákonů a nařízení státu československého ročník 1929. Praha 1920.
Program českého vysokého učení technického v Praze.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK