Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Doping ve sportu a rozhodčí řízení s ním spojené
Název práce v češtině: Doping ve sportu a rozhodčí řízení s ním spojené
Název v anglickém jazyce: Doping in sport and arbitration procedure related thereto
Klíčová slova: sportovní právo, doping, sportovní rozhodčí řízení, Světový antidopingový kodex
Klíčová slova anglicky: sports law, doping, arbitration sports proceeding, World Anti-Doping Code
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.07.2014
Datum zadání: 13.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.02.2016
Datum a čas obhajoby: 19.02.2016 11:00
Místo konání obhajoby: Místnost č. 211
Datum odevzdání elektronické podoby:28.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:07.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.02.2016
Oponenti: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK