Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pracovní spokojenost a motivace pedagogických pracovníků jako faktory zlepšení jejich pracovního výkonu
Název práce v češtině: Pracovní spokojenost a motivace pedagogických pracovníků jako faktory zlepšení jejich pracovního výkonu
Název v anglickém jazyce: Job satisfaction and motivation of the teaching staff as factors to improve thier work performance
Klíčová slova: spokojenost, motivace, pedagogický pracovník, pracovní výkon,zákiladní umělecká škola
Klíčová slova anglicky: satisfaction, motivation, teaching staff, job performance, basic art school
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.07.2014
Datum zadání: 01.07.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 08:15
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměřuje na změny v motivaci a v požadavcích na pracovní podmínky tak, jak vyplývají z dříve provedených výzkumných šetření a uvádí rozdíly v motivaci u různých skupin pracovníků škol a školských zařízení. Výzkumným prostorem budou základní umělecké školy.

Cílem práce je zjištění toho, jak jsou zaměstnanci motivovaní, jak jsou se svojí prací spokojeni a co přispívá k jejich celkové spokojenosti. Především chci zjistit postoj zaměstnanců a jejich subjektivní hodnocení vybraných faktorů pracovní motivace a spokojenosti.
Výzkumné šetření bude provedeno na vybraných základních uměleckých školách v kraji Vysočina.

Práce bude vypracována v souladu se schváleným prováděcím projektem, s metodickým materiálem vydaným CŠM PedF UK v Praze a s dalšími požadavky kladenými na tento typ závěrečných prací.
Seznam odborné literatury
Adair, J.: Efektivní motivace
Crkalová, A., Riethof, N.: Jak zefektivnit práci v týmu
Haberleitner, E., Deistler, E., Ungvari, R.: Vedení lidí a koučování v každodenní praxi
Hroník, F.: Rozvoj a vzdělávání pracovníků
Nakonečný, M.: Motivace lidského chování
Plamínek, J.: Tajemství motivace
Řízení školy
Světlík, J.: Marketingové řízení školy
Tureckiová, M.: Řízení a rozvoj lidí ve firmách
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK