Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie u zlomenin femuru v geriatrii
Název práce v češtině: Fyzioterapie u zlomenin femuru v geriatrii
Název v anglickém jazyce: Physiotherapy after femur fracture in geriatrics
Klíčová slova: zlomeniny, geriatrie, proximální femur, osteosyntéza, fyzioterapie
Klíčová slova anglicky: fractures, geriatrics, profimal femur, osteosynthesis, physiotherapy
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Rehabilitační klinika (15-461)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Hamarová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.07.2014
Datum zadání: 23.10.2014
Datum a čas obhajoby: 25.05.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.03.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:27.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2015
Oponenti: Mgr. Bohuslava Věchtová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce je zaměřena na zlomeniny femuru v geriatrii. V teoretické části je popsáno kloubní pouzdro a kineziologie kyčelního kloubu, mechanika poranění, klinický obraz, diagnostika a zejména chirurgická léčba zlomenin u geriatrických pacientů. V praktické části jsou zpracovány dvě kazuistiky pacientů po zlomenině proximálního femuru, ale každá s jiným operačním řešením. Cílem práce je nastínit spolupráci fyzioterapeuta a geriatrického pacienta v období od pooperačního stavu po soběstačnost.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor´s thesis is focused on femur fractures in geriatrics. In the theoretical part you can find description of articular capsule and kinesiology of the hip, mechanics of injury, clinical presentation, diagnosis and treatment of fractures in geriatric patients, particularly surgical treatment. The practical part presents two case reports of patients after hip fracture, but each case with different operating solution. The purpose of the thesis is to present cooperation of physiotherapist and geriatric patient from the postoperative period to selfsufficiency.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK