Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv umírání a smrti na profesi všeobecné sestry
Název práce v češtině: Vliv umírání a smrti na profesi všeobecné sestry
Název v anglickém jazyce: Impact of death and dying on the profession of a nurse
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.07.2014
Datum zadání: 01.07.2014
Datum a čas obhajoby: 30.10.2015 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.09.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:17.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 30.10.2015
Oponenti: Mgr. Michaela Votroubková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK