Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
  
Myšlení a básnění u Martina Heideggera
Název práce v češtině: Myšlení a básnění u Martina Heideggera
Název v anglickém jazyce: Thinking and Poetry in Thoughts of Martin Heidegger
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pracoviště oboru Německá a francouzská filozofie (24-DFP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2014
Datum zadání: 30.06.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMFPR055)
Oponenti: doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce si klade za cíl v zásadě dvě věci. Předně se snaží čtenáři Heideggerovo uvažování o vzájemně prospěšném vztahu mezi básněním a myšlením představit, nadto v rámci různých etap autorova velice rozsáhlého díla. Kromě toho se pokouší dospět k nastínění smyslu Heideggerových úvah o myšlení a básnění v epoše završené západní metafyziky a vzestupu planetární technické civilizace jako možné přípravě pro postřehnutí eventuální možnosti myslitelsky se s problematikou této epochy vypořádat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK