Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analysis and mapping of binding sites of gene expression regulators in the genus of Streptomyces.
Název práce v češtině: Analýza a mapování vazebných míst regulátorů genové exprese u streptomycet.
Název v anglickém jazyce: Analysis and mapping of binding sites of gene expression regulators in the genus of Streptomyces.
Klíčová slova: streptomycety, sigma faktor, cis-asRNA, mRNA, RACE, Northern blot, RNáza III
Klíčová slova anglicky: Streptomyces, sigma factor, cis-asRNAs, mRNA, RACE, Northern blot, RNase III
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN (11-00351)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Bobek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2014
Datum zadání: 30.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.06.2014
Datum a čas obhajoby: 25.11.2020 12:00
Místo konání obhajoby: Přírodovědecká fakulta, Viničná 5, Praha 2, posluchárna B8, přízemí
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.11.2020
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: doc. Mgr. Libor Krásný, Ph.D.
  Ing. Jan Kopecký, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK