Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie v domácím prostředí pacienta s využitím stabilometrické plošiny
Název práce v češtině: Fyzioterapie v domácím prostředí pacienta s využitím stabilometrické plošiny
Název v anglickém jazyce: Home therapy of patient with utilization of stabilometric platform
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: MUDr. Markéta Janatová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.05.2014
Datum zadání: 14.04.2015
Datum a čas obhajoby: 18.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: Mgr. Barbora Pochylová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK