Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Českoslovenští průvodci cestovního ruchu a jejich role ve společnosti v období tzv. normalizace
Název práce v češtině: Českoslovenští průvodci cestovního ruchu a jejich role ve společnosti v období tzv. normalizace
Název v anglickém jazyce: Czechoslovak Tour Guides and Their Role in Society During Normalization
Klíčová slova: Průvodce cestovního ruchu, cestovní ruch, normalizace, orální historie.
Klíčová slova anglicky: Tourist guide, tourism, the so called normalisation period, oral history.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2014
Datum zadání: 27.06.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMO001)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce si klade za cíl na základě studia archivních pramenů a orálně historických rozhovorů zmapovat roli turistických průvodců v Československu v období tzv. normalizace. Soustředí se na jejich postavení v tehdejší společnosti, kontakt se zahraničními turisty a praktické aspekty výkonu jejich profese.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK