Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Portugalské vplyvy v tvorbe Antonia Tabucchiho
Název práce v jazyce práce (slovenština): Portugalské vplyvy v tvorbe Antonia Tabucchiho
Název práce v češtině: Portugalské vlivy v tvorbě Antonia Tabucchiho
Název v anglickém jazyce: Portuguese influences on Antonio Tabucchi´s works
Klíčová slova: Antonio Tabucchi, Un baule pieno di gente, Scritti su Fernando Pessoa, Requiem, Sostiene Pereira, La testa perduta di Damasceno Monteiro
Klíčová slova anglicky: Antonio Tabucchi, Un baule pieno di gente, Scritti su Fernando Pessoa, Requiem, Pereira Maintains, The Missing Head of Damasceno Monteiro
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2014
Datum zadání: 26.06.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.07.2014
Datum a čas obhajoby: 16.06.2015 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. et Mgr. Olga Čaplyginová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Struktura práce:
1. Život a dielo Antonia Tabucchiho s dôrazom na jeho k Portugalsku, obzvlášť k portugalskej literatúre
2. Fernando Pessoa a jeho vplyv na Antonia Tabucchiho
3. Un baule pieno di gente. Scritti su Fernando Pessoa
3.1. Rozbor diela
4. Requiem
4.1. Postavy
4.2. Prostredie
4.3. Prítomnosť básnika (Fernando Pessoa)
5. Sostiene Pereira
5.1. Postavy
5.2. Politická situácia
5.3. Prostredie
6. La testa perduta di Damasceno Monteiro
6.1. Postavy
6.2. Politický kontext
6.3. Prostredie
7. Záver
Seznam odborné literatury
Primární literatura:
1. Un baule pieno di gente. Scritti su Fernando Pessoa (1990)
2. Requiem (1992)
3. Sostiene Pereira (1994)
4. La testa perduta di Damasceno Monteiro (1997)
Sekundární literatura:
1. CANNON, JoAnn. The novels as Investigation: Leonardo Sciascia, Dacia Maraini and Antonio Tabucchi, University of Toronto Press Incorporated 2006 (ISBN-10: 0-8020-9114-8)
2. DE LANCASTRE, Maria José: António Tabucchi : geografia de um escritor inquieto/ Antonio Tabucchi: geography of a restless writer, Fundação Calouste Gulbenkian 2001 (ISBN: 972-635-138-3)
3. DOLFI, Anna. Gli oggetti e il tempo della Saudade : le storie inafferrabili di Antonio Tabucchi, Firenze Le Lettere 2011 (ISBN: 9788860874047)
4. RUFOLO, Anita. La funzione intermediario di Tabucchi nel caso Pessoa. Youcanprint, 2014
5. PACE, Gioia. La ricerche della logica del postmoderno. Tabucchi e la cattegoria della memoria. Morrone editore, 2012

Další prameny (doslovy, recenze, rozhovory, články) na základě rešerší autorky práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK