Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deset zastavení s Přemyslem Pittrem
Název práce v češtině: Deset zastavení s Přemyslem Pittrem
Název v anglickém jazyce: Ten stops with Premysl Pitter
Klíčová slova: Přemysl Pitter, Olga Fierzová, Milíčův dům, „Akce Zámky“, Pán Bůh, I. světová válka, II. světová válka, Pomoc dětem, Židé, Němci
Klíčová slova anglicky: Premysl Pitter, Olga Fierz, Milíč´s house, "The Castles", God, World War I., World War II., Helping children, Jews, Germans
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2014
Datum zadání: 26.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.06.2014
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Oponenti: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK