Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Korespondence V+W I. - III. jako teatrologický pramen
Název práce v češtině: Korespondence V+W I. - III. jako teatrologický pramen
Název v anglickém jazyce: Correspondence V+W I. - III. As theatrological source
Klíčová slova: Jan Werich, Jiří Voskovec, korespondence, divadlo, drama, televize, film, role, překlady, filmové scénáře, snaha o spolupráci, Falstaff, Válka s mloky, Hamlet, Divadlo satiry / ABC, politická situace, off-Broadway, Hollywood, divadelní ředitel, režisér, teatrologický pramen
Klíčová slova anglicky: Jan Werich, George Voskovec, correspondence, theatre, drama, television, movie, role, translations, movie scripts, cooperative effort, Falstaff, War with the Newts, Hamlet, Satire Theatre / ABC Theatre, political situation, off-Broadway, Hollywood, theatre director, director, theatrological source
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2014
Datum zadání: 26.06.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.08.2014
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V roce 2007 vyšla knižně souborná korespondence dvouvýznamných osobností českého divadla 20. století, Jiřího Voskovce a JanaWericha. Listy vznikaly v letech 1945 až 1981 a vydávají svědectví nejen oživotě v době studené války, ale reflektují isoukromí a myšlenky obou herců. Tato diplomová práce si klade za cílpodívat se na tento třísvazkový – dosud nezpracovaný – pramen očimateatrologie. Dopisy totiž považuji za pokračování poetiky prvorepublikovéhoOsvobozeného divadla V+W a tudíž za nedílnou součást české divadelní kultury,která sice byla násilně přerušena politickými událostmi, ale fungovala i nadálepřes oceán. V rámci práce pojednám také osudy obou herců od konce 2. světovéválky do počátku 80. let (například Voskovcova internace na Ellis Islandu, jehovýznamné a oceňované role, Werichovy zápasy s censurou, jeho nemoc a jehorodinné problémy, atp.).
Seznam odborné literatury
Literatura:
1. VOSKOVEC, Jiří. WERICH, Jan: Korespondence I, vydala Akropolis, Praha 2007
2. VOSKOVEC, Jiří. WERICH, Jan: Korespondence II, vydala Akropolis, Praha 2007
3. VOSKOVEC, Jiří. WERICH, Jan: Korespondence III, vydala Akropolis, Praha 2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK