Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etika a hrdinství v ústní tvorbě černohorského národního hnutí
Název práce v češtině: Etika a hrdinství v ústní tvorbě černohorského národního hnutí
Název v anglickém jazyce: Ethics and heroism in oral tradition of Montenegrian national movement
Klíčová slova: etika; hrdinství; Černá Hora; národní hnutí; folklor; ústní tradice; pověst; orální poezie
Klíčová slova anglicky: ethics; heroism, Montenegro; national movement; folklore; oral tradition; legend; oral poetry
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.06.2014
Datum zadání: 25.06.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.10.2014
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Daniel Dědovský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměřuje na deskripci a komparaci hlavních postav a jejich charakteristik spojených s černohorským národním hnutím, tak jak se odráží v kolektivní ústní tvorbě, především prozaickém a písňovém folkloru. Zvláštní důraz bude kladen na jejich etickou dimenzi těchto postav a událostí a souhrn morálně-etických vlastností s nimi tradičně spojovaných.
Seznam odborné literatury
Banjević, Branko: Polje jadikovo. Titograd 1971.
Bendix, Regina: In Search of Authenticity. Formation of Folklore Studies. Madison 1997.
Hroch, Miroslav: V národním zájmu. Praha 1999.
Kilibarda, Novak: Usmena književnost Crne Gore. Podgorica 2009
Latković, Vido - Cedjenovic, Jovan: Epska narodna poezija Crne Gore. Titograd 1964.
Ljubiša, Stefan M.: Pripovjesti. Titograd 1992.
Lord, Albert: The Singer of Tales. Cambridge 1960.
Niko, Martinović, S.: Jevandjelje po narou. Titograd 1969.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK