Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazykové nešvary v současném českém interview
Název práce v češtině: Jazykové nešvary v současném českém interview
Název v anglickém jazyce: Language mistakes that czech journalists makes in a present interview
Klíčová slova: interview, rozhovor, média, novinář, komunikace, český jazyk, noviny, rádio, televize, talkshow
Klíčová slova anglicky: interview, medias, journalist, communication, Czech language, newspapers, radio, television, talkshow
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2014
Datum zadání: 25.06.2014
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Oponenti: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce s názvem „Jazykové nešvary v současném českém interview“ se věnuje žánru rozhovor (interview) v té podobě, jakou nám nabízí současná mediální produkce. Práce se zabývá všemi podobami rozhovoru, které se na českém trhu objevují, což znamená nejen produkci novinovou, časopiseckou, internetovou, televizní a rádiovou, ale také napříč žánry těchto médií. Do kontrastu je zde tedy také postaveno jak rozhovor vedou seriózní média a jak ta bulvárnější.
Cílem práce je najít nejčastěji opakované chyby, kterých se novináři dopouštějí v celém procesu tvorby rozhovoru, tedy od samotné přípravy až po zpracování materiálu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis „Language mistakes that czech journalists makes in a present interview“ is dedicated to journalistic genre interview in a form that presnts contemporary Czech media. The thesis deals with all forms of interview that appears on the contemporary Czech media market. That means not only newspaper, magazine, internet, televison and radio production, but also across genres of this medias. In a contrast there stands how the interview is done by serious medias and by the tabloid ones.
The purpose of this work is to find the most often repeated mistakes that contemporary journalists do in a whole creative process of interview.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK