Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Russian „second generation“ in Europe : comparative analysis of integration patterns, national identity and transnational ties of the children of Russian migrants in Prague and Paris
Název práce v češtině: “Druhá generace” Rusů v Evropě: komparativní analýza etnické identity, mezinárodních vazeb a integračních vzorců u dětí ruských imigrantů v Praze a Paříži
Název v anglickém jazyce: Russian „second generation“ in Europe : comparative analysis of integration patterns, national identity and transnational ties of the children of Russian migrants in Prague and Paris
Klíčová slova: Migrace, Děti immigrantů, Integrace, Česká republika, Francie
Klíčová slova anglicky: Migration, Children of Immigrants, Integration, Czech Republic, France
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.06.2014
Datum zadání: 26.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.07.2015
Datum a čas obhajoby: 15.09.2015 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat komparací druhé generace ruských migrantů ve dvou evropských metropolích: v Praze a Paříži. Autorka se v rámci práce pokusí zanalyzovat etnickou identitu dětí ruských přistěhovalců, existenci mezinárodních vazeb s vlastí rodičů a integrační vzorce. Studie bude založena na hloubkových rozhovorech s mladými ruskými migranty z druhé generace a jejich rodiči. Realizaci rozhovorů bude předcházet pilotní studie, v rámci které výzkumný nástroj bude testován na malém vzorku respondentů. Přestože výsledky této studie nemohou aspirovat na generalizaci ani v kontextu Evropy, ani celé České republiky a Francie, autorka se pokusí nastínit hlavní podobnosti a odlišnosti mezi populacemi ruských imigrantů druhé generace ve dvou evropských metropolích a přinese informace o ruské "nové druhé generace", které mohou být použity pro další výzkumy či tvorbu politik.
Seznam odborné literatury
· BARŠOVÁ, A., BARŠA, P. Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005, 308 s.
· CRUL, M., et al. The European Second Generation Compared. Does the Integration Context Matter? Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012.
· DERIVOIS, D. et al. La traversée traumatique d’un enfant migrant à l'école. L'Encéphale: Revue de psychiatrie clinique biologique et thérapeutique, Vol 39(1), Feb, 2013. pp. 51-58.
· HAMMANI, F. L'adolescente de l'immigration. Génitif, Vol 6(3), 1985. Special issue: Adolescents, sexuality, thought. pp. 89-97.
· HEATH, A. F. et al. The Second Generation in Western Europe: Education, Unemployment, and Occupational Attainment. Annual Review of Sociology. August 2008, Vol. 34: pp. 211-235.
· PORTES, A.; RUMBAUT, R. G. Legacies: The Story of the Immigrant Second Generation. Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 2001.
· RÁKOCZYOVÁ, M., TRBOLA, R. Sociální integrace přistěhovalců v České republice. Praha: Slon, 2010.
· RUTING, B. ‘Like touching with your roots’: migrants’ children visiting the ancestral homeland. Australian Geographer. Mar2012, Vol. 43 Issue 1, p17-33.
· SIBILEV, V. On the Russian Community in the Czech Republic. International Affairs: A Russian Journal of World Politics, Diplomacy & International Relations. 2013, Vol. 59 Issue 3, pp. 226-236.
· SIMON, P. France and the Unknown Second Generation: Preliminary Results on Social Mobility. International Migration Review. March 2006, Vol. 37, Issue 4, pp. 1091–1119.
· SLÁDEK, K. Ruská diaspora v České republice. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010.
· TUCCI, I. et al. Success Despite Starting Out at a Disadvantage: What Helps Second-Generation Migrants in France and Germany? DIW Economic Bulletin. 2011, Vol. 1 Issue 5, p3-11.
· VATHI, Z. The Children Of Albanian Migrants In Europe: Ethnic Identity, Transnational Ties And Pathways Of Integration. Doctoral thesis, University of Sussex, 2011.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK