Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Muslimská menšina a její politická participace v ČR
Název práce v češtině: Muslimská menšina a její politická participace v ČR
Název v anglickém jazyce: Muslim minority and its political participation in Czech Republic
Klíčová slova: Muslimové, islám, menšiny, menšiny v ČR, náboženství, politický islám
Klíčová slova anglicky: Muslims, Islam, Minorities, Minorities in CR, religion, Political Islam
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lucie Haišmanová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.06.2014
Datum zadání: 20.06.2014
Datum a čas obhajoby: 20.06.2016 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2016
Oponenti: PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
2. Cíl práce

Tato práce si dává za cíl zmapovat politickou aktivitu muslimské menšiny v České republice od roku 1993. V první části práce nejdříve vysvětlím základní pojmy, které jsou důležité pro práci ohledně muslimské tématiky. Bude se jednat hlavně o pojmy z islámu a jejich života, které pomohou lépe pochopit další části práce. Pokusím se objasnit zajímavost tématu islámu a muslimů v posledních letech (hlavně od 11. září 2001), a to hlavně v České republice. Celá problematika muslimské menšiny se v českém prostředí může zdát nedůležitá, a právě proto bych se ráda pokusila o vysvětlení důležitosti místní muslimské kultury. V další části budu pojednávat o samotné muslimské menšině v ČR. Muslimská menšina není standardní menšinou, jelikož se jedná o přistěhovalce z mnoha zemí, není proto jednotná. Miloš Mendel místní menšinu rozdělil na tři subjekty: a) čeští konvertité, b) cizinci s českým občanstvím a c) cizinci bez českého občanství, žijící zde na základě povolení k trvalému pobytu (Arabové, muslimové z Balkánu, Turci, Pákistánci, Čečeni, obyvatelé bývalých středoasijských republik). Chybí zde žadatelé o azyl a ilegální migranti. Pro samotnou práci je velmi důležité tuto komunitu popsat. Hlavní částí bude část o politické participaci této menšiny. Muslimská menšina se viditelně politicky neangažuje, zaměřím se hlavně na jejich nadační organizace, Ústředí muslimských obcí a také na jednotlivce, vystupující ve veřejném politickém životě.

2.1. Výzkumné otázky

• Je muslimská menšina politicky aktivní?
• Jak se zapojují čeští muslimové do politiky?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK