Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rané prozaické dílo Gao Xingjiana
Název práce v češtině: Rané prozaické dílo Gao Xingjiana
Název v anglickém jazyce: Early Prose Works by Gao Xingjian
Klíčová slova: čínská literatura, Gao Xingjian, povídka, novela, próza, interpretace
Klíčová slova anglicky: Chinese literature, Gao Xingjian, short story, novella, prose, interpretation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.06.2014
Datum zadání: 23.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2014
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce představí rané prózy spisovatele a dramatika Gao Xingjiana. Student provede literárněvědnou analýzu dostupných povídek a novel, které spisovatel vytvořil od konce 70. do počátku 90. let 20.století, a tuto kritiky i badateli opomíjenou část Gao Xingjianovy literární tvorby představí v kontextu spisovatelovy tvorby jako celku. Student se pokusí vymezit vůči převažujícímu přístupu ke studiu spisovatelova díla, jehož východiskem je Gao Xingjianův vlastní pohled na literaturu.
Seznam odborné literatury
Červenka, Miroslav (1992). Významová výstavba literárního díla. Praha: Karolinum.
Červenka, Miroslav (1996). „Sebeoslovení v lyrice“. In: Červenka, Miroslav (1996). Obléhání zevnitř. Praha: Torst.
Červenka, Miroslav (2003). Fikční světy lyriky. Praha: Paseka.
Dutrait, Noel (2010). 'Without Ism': An Ism for One Man." China Perspectives (online)
Durzak, Manfred (1994). Die Kunst der Kurzgeschichte: zur Theorie und Geschichte der deutschen Kurzgeschichte. München: Fink.
Kinkley, Jeffrey C. (2002). "Gao Xingjian in the "Chinese" Perspective of Qu Yuan and Shen Congwen." Columbus: Modern Chinese Literature and Culture, 130-162.
Larson, Wendy. (1989). „Realism, Modernism, and the Anti-´Spiritual Pollution´ Campaign in Modern China.“ Oakland: Modern China, 37-71.
Lodge, David (1991). Working with Structuralism. Londýn: Routledge.
Lohafer, Susan (1983). Coming to Terms with the Short Story. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
Martin, Helmut (1996). Chinesische Literatur am Ende des 20. Jahrhunderts: Neuanfange in den 80er und 90er Jahren. Dortmund: Projekt Verlag.
McDougall, Bonnie S. (2003). Fictional Authors, Imaginery Audiences: Modern Chinese Literature in the Twentieth Century. Hongkong: The Chinese University Press.
Tam, Kwok-kan (ed.) (2001). Soul of Chaos. Critical Perspectives on Gao Xingjian. Hongkong: Chinese University Press.
Veg, Sebastien (2010). „On the Margins of Modernity: A Comparative Study of Gao Xingjian and Oe Kenzaburo.“ Hongkong: China Perspectives, 34-46.
Yeung, Jessica (2008). „Ink Dances in Limbo: Gao Xingjian's Writing As Cultural Translation“. Hongkong: Hong Kong University Press.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK