Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Šikana na základních školách: řešení problému z pohledu dětí
Název práce v češtině: Šikana na základních školách: řešení problému z pohledu dětí
Název v anglickém jazyce: Bullying in Basic Schools: Solving the Problem from Pupil’s Point of View
Klíčová slova: šikana, učitel, žák, základní škola
Klíčová slova anglicky: bullying, teacher, pupil, basic school
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.06.2014
Datum zadání: 20.06.2014
Datum a čas obhajoby: 12.09.2014 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK