Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Komparace nabídek pro partnery vybraných fotbalových klubů
Název práce v češtině: Komparace nabídek pro partnery vybraných fotbalových klubů
Název v anglickém jazyce: Comparison of proposals for sponsors in football clubs
Klíčová slova: marketing sportu, sponzoring, reklama, nabídkové listy, fotbal
Klíčová slova anglicky: sport marketing, sponsorship, advertising, list of advertisement options, football
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Ruda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.06.2014
Datum zadání: 19.06.2014
Datum a čas obhajoby: 12.01.2016 11:20
Místo konání obhajoby: FTVS UK
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:11.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 12.01.2016
Oponenti: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem diplomové práce je porovnat a vyhodnotit nabídkové listy u vybraných 8 fotbalových klubů. Důraz je kladen na zjištění nových trendů, které se objevují v nabídkových listech, které se odlišují od předchozích podob nabídkových listů, jak prezentuje starší literatura.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main objective of this diploma thesis is to compare and evaluate the list of advertisement options at 8 selected football clubs. Emphasis is placed on finding new trends that appear in tender leaves that are different from previous forms of list of advertisement options, as presented earlier literature.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK