Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediace v trestním řízení
Název práce v češtině: Mediace v trestním řízení
Název v anglickém jazyce: Mediation in Criminal Matters
Klíčová slova: mediace, restorativní justice, trestní řízení
Klíčová slova anglicky: Mediation, Restorative Justice, criminal proceedings
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.06.2014
Datum zadání: 19.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.06.2014
Datum a čas obhajoby: 21.06.2016 08:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 342
Datum odevzdání elektronické podoby:18.02.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2016
Oponenti: doc. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK