Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Time Preferences of Ghanaian Cocoa Farmers
Název práce v češtině: Časové preference u ghanských pěstitelů kakaa
Název v anglickém jazyce: Time Preferences of Ghanaian Cocoa Farmers
Klíčová slova: Přijetí technologie, časové preference, mikropůjčka, rozvojové ekonomiky, pěstování kakaa
Klíčová slova anglicky: Technology adoption, time preferences, microcredit, developing economies, cocoa cultivation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.06.2014
Datum zadání: 18.06.2014
Datum a čas obhajoby: 10.02.2016 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2016
Oponenti: doc. PhDr. Michal Bauer, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Anděl, Jiří. Základy matematické statistiky. Matfyzpress, 2007.
Bauer, M., J. Chytilová, and J. Morduch. 2008. Behavioral foundations of microcredit: Experimental and survey evidence from rural India. Financial Access Initiative Research Paper.
Cocoa Abrabopa Association. 2009. Development and challenges of the cocoa abrabopa association.
Duflo, Esther, Michael Kremer, and Jonathan Robinson. How high are rates of return to fertilizer? Evidence from field experiments in Kenya. The American economic review (2008): 482-488.
Foster, A.D. & Rosenzweig, M.R., 2010. Microeconomics of Technology Adoption. Working Papers.
Greene, William. H.(1997): Econometric Analysis.
Zeitlin, A. 2011. Understanding heterogeneity: Risk and learning in the adoption of agricultural technologies
Předběžná náplň práce
Představí ghanský trh s kakaem, výzkum Ghana Cocoa Farmers' Survey a neziskovou organizaci s názvem Cocoa Abrabopa Association.
Shrne relevantní literaturu.
Představí motivaci k hypotézám o časových preferencích a přijetí nové technologie.
Použije logit model a další relevantní statistické testy k analýze vztahu mezi aktuální a budoucí subjektivní diskontní mírou a přijímáním nových technologií.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduces Ghanaian cocoa market, cocoa farmer's survey, and not for profit organization called Cocoa Abrabopa Association.
Provides an overview of existing literature.
Motivates the hypotheses about time preferences and technology adoption.
Performs a logit model and other relevant tests to analyze dependency between current and future subjective discount rates and technology adoption decision.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK