Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jan Vermeyen - zlatník na dvoře Rudolfa II.
Název práce v češtině: Jan Vermeyen - zlatník na dvoře Rudolfa II.
Název v anglickém jazyce: Jan Vermeyen - Prague goldsmith at the court of Rudolf II.
Klíčová slova: manýrismus, Jan Vermeyen, Rudolf II., Praha, zlatník, koruna, dílna
Klíčová slova anglicky: manerism, Jan Vermeyen, Rodolph II, Prague, golsmith, crown, workshop
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: Dr. phil. Karel Otavský
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2013
Datum zadání: 23.05.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.06.2014
Datum a čas obhajoby: 02.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:18.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2014
Oponenti: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Úvod
2) Přehled literatury a pramenů
3) Prostředí a doba za vlády Rudolfa II.
3.1 Osobnost panovníka
3.2 Kunstkomora
4) Život zlatníka
5) Jeho díla
5.1 Samostatné práce
5.2 Spolupráce s jinými dílnami
5.3 Rudolfova císařská koruna a říšské jablko
6) Závěr
7) Obrazová příloha
8) Seznam vyobrazení
9) Seznam literatury
Seznam odborné literatury
Výchozí literatura
BONĚK 2008 — Jan Boněk : Praha esoterická, Rudolf II. jeho císařská Praha. Eminent 2008
BUKOVINSKÁ, FUČÍKOVÁ ,MUCHKA — Beket Bukovinská, Eliška Fučíková, Ivan Muchka : Umění na dvoře Rudolfa II. Praha 1991
FUČÍKOVÁ 1997 — Eliška Fučíková : Rudolf II. a Praha: císařský dvůr a rezidenční město jako duchovní centrum střední Evropy : katalog vystavených exponátů: (Praha 30.května – 7.září 1997). Praha 1997
FILLITZ – Hermann Fillitz: Die Österreichische Kaiserkrone. Wien/München 1959
CHYTIL — Karel Chytil : Koruna Rudolfa II., Koruna Rudolfa II. a její autor. Praha 1929
JANÁČEK 2003 — Josef Janáček : Rudolf II. a jeho doba. Praha 2003
LUCKHARDT 1998 — Jochen Luckhardt : Dvorské umění pozdní renesance: Brunšvicko – Wolfenbuttelsko a císařská Praha kolem roku 1600. Praha 1998
STEHLÍKOVÁ 2003 — Dana Stehlíková: Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví. Praha 2003,
Weltliche und Geistliche Schatzkammer – Bildführer (Rudolf Distelberger), Wien 1987
WINTER 1909 — Zikmund Winter: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věků. Praha 1909

Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat životem a díly Jana Vermeyena, autora císařské koruny Rudolfa II., a jeho spoluprácí s dalšími pražskými zlatnickými dílnami.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will deal with the life and work of Jan Vermeyen, the author of the imperial crown of Rudolf II. and his cooperation with the other goldsmiths´ workshops in Prague.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK