Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Politika nulové tolerance v českém kontextu
Název práce v češtině: Politika nulové tolerance v českém kontextu
Název v anglickém jazyce: Zero tolerance policy in Czech context
Klíčová slova: Nulová tolerance|Romové|Morální panika
Klíčová slova anglicky: Zero tolerance|Romas|Moral panic
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2014
Datum zadání: 18.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.06.2014
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:12.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Zora Hesová, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
První část práce se bude věnovat teoretickému vymezení hlavních pojmů používaných pro následnou analýzu. Mezi zásadní teoretické koncepce pro práci patří nulová tolerance, která bude v první části rozebíraná z hlediska vědního zakotvení konceptu a následné aplikované formulaci pro politiku v jednotlivých městech. V další části bude práce sledovat jednotlivé politiky nulové tolerance používané pro „nepřizpůsobivé občany“ a bude hledat společné pravidlo definování těchto občanů. V analytické části se práce bude věnovat dopadům tohoto konceptu mezi sociálními skupinami, na které je koncept používán. Dopady politiky budou zkoumány i v souvislosti s mediálním diskursem, který bude analyzován s využitím konceptu morální paniky.
Seznam odborné literatury
Hall, S. et al., 1978. Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order. London: Macmillan
Lupták, L. a kol., 2014. Neoliberalismus a marginalita. Studie českého reálkapitalismu. Praha: Doplněk
Volek, J., 2000. Konstrukce morální paniky a sociální exkluze. Brno: FSS Brněnské univerzity
DENNIS, N. 1998. Zero Tolerance: Policing a Free Society. Londýn : IEA Health and Welfare Unit
GRABOSKY, P. N., 1999. Zero Tolerance Policing. Trends and Issues in Crime and Criminal Justice. Canberra : Australian Institute of Criminology
LUM, C., 2009. Community Policing or Zero Tolerance? Preferences of Police Officers from 22 Countries in Transition. British Journal of Criminology
SMITH, N., 2001. Global Social Cleansing: Postliberal Revanchism And the Export of Zero Tolerance. Social Justice
GRIFFITH, G., 1999. Zero Tolerance Policing – Briefing Paper No 14/99. Sydney : New South Wales Parliamentary Library Research Service
POLICIE ČR. Co je to Community policing
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK