Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza variačních metod pro segmentaci digitálního obrazu
Název práce v češtině: Analýza variačních metod pro segmentaci digitálního obrazu
Název v anglickém jazyce: Variational methods for segmentation of digital images
Klíčová slova: variační segmentace digitálního obrazu, Mumford--shahův segmentační model, active contours without edges
Klíčová slova anglicky: variational image segmentation, Mumford and Shah image sgmentation, active contours without edges
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.06.2014
Datum zadání: 17.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.06.2014
Datum a čas obhajoby: 23.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:17.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2014
Zásady pro vypracování
Tématem diplomové práce je studium třídy metod pro segmentaci digitálních snímků, u kterých lze rozumně definovat objekty a pozadí. Tento problém lze popsat způsoby, které vedou na variační formulaci nebo formulaci pomocí parciálních diferenciálních rovnic. Cílem práce je analýza vybraných metod uvedeného typu a jejich numerického řešení. Popsané metody a jejich vlastnosti budou prakticky demonstrovány na umělých testovacích snímcích, na metalografických snímcích intermetalických slitin připravených růstem krystalů z taveniny (za účelem detekce precipitátů odlišné struktury v monokrystalu) a dále na vybraných datech z jiných aplikací pro demonstraci okrajových vlastností studovaných metod.
Seznam odborné literatury
- G. Aubert, P. Kornprobst: Mathematical problems in image processing, Springer 2002
- William K. Pratt, Digital Image Processing: PIKS Scientific Inside, 2007, ISBN 0471767778,Wiley-Interscience, 782p.
Předběžná náplň práce
Studium metod pro segmentaci digitálního obrazu založených na variačním počtu nebo na parciálních diferenciálních rovnicích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Overview of variational and PDE-based methods for segmentation of digital images.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK