Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Le vécu du cinéma. Une approche husserlienne de l´expérince filmique
Název práce v jazyce práce (francouzština): Le vécu du cinéma. Une approche husserlienne de l´expérince filmique
Název práce v češtině: Zkušenosti z kin. Husserlův přístup k filmovým zkušenostem
Název v anglickém jazyce: The experience of cinema A Husserlian approach to the filmic experience
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Doktorský program Německá a francouzská filosofie (24-DNFF)
Vedoucí / školitel: prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.06.2014
Datum zadání: 17.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.06.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2018
Předmět: A défense de la thèse (YDFF999)
Oponenti: doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
  prof. Pierre Rodrigo
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK