Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Die Phänomenalität des Phänomens der absoluten Idem im Zen unter Berufung auf das Shóbógenzó von Dogen Zenji - Eine Erarbeitung in Form einer Übersetzung des Zustandes der Leerheit oder Erleuchtung unter dem Blickwinkel der radikalen Lebensphänomenologie von Michel Henry
Název práce v jazyce práce (němčina): Die Phänomenalität des Phänomens der absoluten Idem im Zen unter Berufung auf das Shóbógenzó von Dogen Zenji - Eine Erarbeitung in Form einer Übersetzung des Zustandes der Leerheit oder Erleuchtung unter dem Blickwinkel der radikalen Lebensphänomenologie von Michel Henry
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: The phenomenality of the phenomenon of absolute Idem in Zen, citing the Shóbógenzó of Dogen Zenji - A work in the form of a translation of the state of emptiness or enlightenment in the perspective of the radical life phenomenology of Michel Henry
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Doktorský obor Německá a francouzská filosofie (24-DNFF)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.06.2014
Datum zadání: 17.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.06.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.03.2018
Předmět: Verteidigung der Dissertation (YDFN999)
Oponenti: prof. Frédéric Seyler, Dr.
  prof. Werner Vogd, Dr.
  prof. Hans Christian Günther, Dr.
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK