Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dlouhá cesta za důstojným postavením: Příspěvek aplikované etiky k výzkumu holokaustu Romů osmdesát let od událostí
Název práce v češtině: Dlouhá cesta za důstojným postavením: Příspěvek aplikované etiky k výzkumu holokaustu Romů osmdesát let od událostí
Název v anglickém jazyce: The Long Road to Dignified Status: The Contribution of Applied Ethics to the Research of the Roma Holocaust Eighty Years After the Events
Klíčová slova: čeští Romové; holokaust Romů; lidská důstojnost; meziválečné období; metodologie výzkumu soudobých dějin Romů; moravští Romové; Romové
Klíčová slova anglicky: Czech Roma; Holocaust of Roma; human dignity; interwar period; research methodology of contemporary Roma history; Moravian Roma; Roma (Gypsies)
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Aplikovaná etika (24-DAE)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.06.2014
Datum zadání: 17.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.06.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:07.10.2022
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2023
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDE999)
Oponenti: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
  PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK