Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Spontánně motivované nápisy a kresby v sakrálním prostoru
Název práce v češtině: Spontánně motivované nápisy a kresby v sakrálním prostoru
Název v anglickém jazyce: Spontaneous inscriptions and drawings in sacred spaces
Klíčová slova: historická graffiti – spontánní nápisy a kresby – památková péče – sakrální stavby – symboly
Klíčová slova anglicky: historical graffiti – spontaneous inscriptions and drawings – conservation – sacred spaces – symbols
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Historická sociologie (24-DHS)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.06.2014
Datum zadání: 16.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.06.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:28.10.2020
Datum proběhlé obhajoby: 12.03.2021
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDH999)
Oponenti: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
  doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK