Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Online komunikace start-upů: Případová studie Designeros
Název práce v češtině: Online komunikace start-upů: Případová studie Designeros
Název v anglickém jazyce: Online communication of start-ups: Case study Designeros
Klíčová slova: Online komunikace, start-up, design, sociální média, případová studie
Klíčová slova anglicky: Online communication, start-up, social media, case study
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Máchová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.06.2014
Datum zadání: 16.06.2014
Datum a čas obhajoby: 16.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2015
Oponenti: Mgr. Ing. David Klimeš, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá online komunikací a případovou studií start-upu Designeros. Jedná se o online galerii designových produktů, která vlastní několik výrazných komunitních stránek.
V první části práce je popisován samotný pojem start-up a historie start-upů. Zároveň jsou zde uvedeny příklady úspěšných českých a globálních start-upů. Autorka zde popisuje přínos jednotlivých úspěšných start-upů a jejich produktů. Dále zde popisuje komunikační kanály využívané pro marketingové účely společnosti Designeros.
Ve druhé části představuje společnost, její zakladatele, vznik, vývoj a postavení na trhu. Dále se věnuje kvantitativní analýze využívaných komunikačních kanálů. K analýze využívá volně dostupné analytické nástroje, jejichž výsledky následně kriticky hodnotí. Poznatky z analýzy autorka využívá při navrhování budoucích komunikačních aktivit. Ty by měly start-upu pomoci optimalizovat stávající komunikaci a přispět k rozšíření povědomí o značce na trhu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with online communication and case study of a start-up Designeros. It is an online gallery of design products. Designeros owns a number of significant community pages.
The first part describes the term start-up and its history. Moreover there are examples of successful start-ups both from czech and global market. The author describes their contribution to community as well as communication channels used by Designeros for marketing purposes.
Second part describes company and its founders, foundation and development as well as its situation on the market. This part also includes quantitative analysis of used communication channels. For this purpose author uses free analysis tools and results examine critically. Findings from analysis are used during creating recommendations for future communication activities. Their main purpose is to improve existing communication of Designeros and help to spread brand awareness.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK