Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podpora rodiny, ve které žije dítě s Downovým syndromem
Název práce v češtině: Podpora rodiny, ve které žije dítě s Downovým syndromem
Název v anglickém jazyce: Support family where living child with Down syndrome
Klíčová slova: Downův syndrom|Dítě s Downovým syndromem|Dítě s postižením|Podpora rodin|Potřeby rodin|Rodina
Klíčová slova anglicky: Down syndrome|Child with Down syndrome|Child with disabilities|Support of Family|Family needs|Family
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.06.2014
Datum zadání: 16.06.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.09.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Osnova:
Úvod
Vymezení základních pojmů
Rodina s dětmi s Downovým syndromem
Podpora rodiny, ve které žije dítě s Downovým syndromem
Praktická část
- Cíle, výzkumné otázky a metodologie výzkumu
- Vlastní šetření
- Výsledky šetření
Seznam odborné literatury
SELIKOWITZ, Mark. Downův syndrom: definice a příčiny, vývoj dítěte, výchova a vzdělání, dospělost. 1. vyd. Překlad Dagmar Tomková. Praha: Portál, 2005, 197 s. Rádci pro zdraví. ISBN 80-717-8973-9.
STRUSKOVÁ, Olga. Děti z planety D.S. 1. vyd. Praha: G plus G, 2000, 165 p. ISBN 80-861-0331-5
VÁGNEROVÁ, Marie, Iva STRNADOVÁ a Lenka KREJČOVÁ. Náročné mateřství: být matkou postiženého dítěte. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009, 333 s. ISBN 978-802-4616-162.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK