Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regulatory Approaches to Credit Risk Quantification
Název práce v češtině: Regulatorní přístupy ke kvantifikaci kreditního rizika
Název v anglickém jazyce: Regulatory Approaches to Credit Risk Quantification
Klíčová slova: kapitál, kreditní riziko, regulace, externí rating, systém interních ratingů, kapitálová přiměřenost
Klíčová slova anglicky: capital, credit risk, regulation, external rating, internal rating system, capital adequacy
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magda Pečená, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.06.2014
Datum zadání: 16.06.2014
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Oponenti: Mgr. Václav Hausenblas
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK