Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Caps on Loan-to-Value ratio: Can they reduce housing bubble and credit growth?
Název práce v češtině: Caps on Loan-to-Value ratio:
Can they reduce housing bubble and credit growth?
Název v anglickém jazyce: Caps on Loan-to-Value ratio:
Can they reduce housing bubble and credit growth?
Klíčová slova: omezení loan-to-value ratio, maximální LTV limit, makroprudenční politika, LTV index, růst cen nemovitostí, růst úvěrů, finanční stabilita
Klíčová slova anglicky: caps on loan-to-value ratio, maximum LTV ratio, macroprudential policy, credit-related instruments, LTV Index, house price growth, credit growth, financial stability
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Martina Jašová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2014
Datum zadání: 15.06.2014
Datum a čas obhajoby: 23.09.2015 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2015
Oponenti: PhDr. Diana Žigraiová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
- D. Igan & H. Kang, Do Loan-to-Value and Debt-to-Income Limits Work? Evidence from Korea, IMF Working Paper, December 2012
- K. N. Kuttner & I. Shim, Can non-interest rate policies stabilise housing markets? Evidence from a panel of 57 economies, BIS Working Papers No 433, November 2013
- C. Lim, F. Columba, A. Costa, P. Kongsamut, A. Otani, M. Saiyid, T. Wezel, & X. Wu, Macroprudential Policy: What Instruments and How to Use Them? Lessons from Country Experiences, IMF Working Paper, October 2011
- B. Fabbri, Macro Prudential Policies Work, CAMRI Global Perspectives, September 2014
- Financial Stability Report, ECB, 2014
Předběžná náplň práce
S rostoucí tendencí využívání maximálního povoleného limitu na loan-to-value (LTV) ratio, jakožto nástroje makroprudenční politiky, rostou také požadavky na správné porozumění a využití v praxi. Empirických prací zabývajících se tímto nástrojem je stále nedostatek. Cílem této diplomové práce je praktické ověření účinnosti tohoto nástroje na vzorku šesti rozvinutých ekonomik, a to Nizozemsku, Švédsku, Irsku, Maďarsku, Litvě a Lotyšsku. K dosažení tohoto cíle analyzujeme dopady omezení LTV na růst úvěrů domácností, podíl hypoték na HDP a růst cen nemovitostí. LTV limity nejsou harmonizovaným měřítkem a jejich implementace na národní úrovni zahrnuje řadu specifik, které brání mezinárodnímu srovnání. Proto navrhujeme vytvoření LTV indexu, který vezme v úvahu specifické aspekty tohoto měřítka. Aplikací LTV indexu na zkoumaném vzorku zemí potvrzujeme účinnost nástroje a jeho pozitivní dopad na zmírnění růstu úvěrů, hypoték a cen nemovitostí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
An increasing trend of using macroprudential instrument, caps on loan-to-value (LTV) ratio, requires a full understanding of how the instrument works in practice. As the empirical research is still scant, this thesis attempts to contribute with a new evidence on LTV effectiveness in context of six developed economies, namely Netherlands, Sweden, Ireland, Hungary, Latvia and Lithuania. To achieve this objective we analyse the impact of caps on LTV on credit growth, mortgage-to-GDP ratio and price growth. LTV limits are not a harmonised measure and its national-level implementation includes numerous specificities that can hinder cross-country comparisons. As a result, this thesis proposes a construction of LTV index reflecting specific aspects of the measure. Using the LTV Index we confirmed a slowdown of credit, mortgage and price growth.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK