Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Plzeňská hudební scéna v letech 1968-1983
Název práce v češtině: Plzeňská hudební scéna v letech 1968-1983
Název v anglickém jazyce: Pilsen music scene in 1968-1983
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Orální historie - soudobé dějiny (24-KOHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.06.2014
Datum zadání: 13.06.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMO001)
Oponenti: Mgr. Radek Diestler
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat Plzeňskou hudební scénou v letech 1968-1983. Na příkladu vybraných hudebních skupin, hrajících různé žánry a působících v Plzeňském kraji během těchto let, se autorka bude snažit přinést nové poznatky o této hudební scéně. Práce bude především zaměřena na hudební přehrávky, pořádání koncertů a Festival politické písně. Součástí práce budou orálně historické rozhovory s představiteli hudebních skupin a lidí pohybujících se ve zvolené době v této branži.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK