Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi
Název práce v jazyce práce (slovenština): Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi
Název práce v češtině: Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi
Název v anglickém jazyce: Pricing of the debt instruments with embedded options
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.06.2014
Datum zadání: 13.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.03.2015
Datum a čas obhajoby: 10.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:24.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK