Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělavání řeckých emigrantů v Československu
Název práce v češtině: Vzdělavání řeckých emigrantů v Československu
Název v anglickém jazyce: The Educational system of the Greek Refugees in Czechoslovakia
Klíčová slova: Československo po roce 1948; řecká občanská válka; řečtí uprchlíci; řecká emigrace; československo-řecké vztahy; dětské domovy;
Klíčová slova anglicky: Czechoslovakia after 1948; Greek Civil War; Greek Refugees; Greek Emigration; Czechoslovak-Greek Relations; Children´s kindergartens
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Konstantinos Tsivos, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.06.2014
Datum zadání: 17.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.06.2014
Datum a čas obhajoby: 23.06.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:20.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavlína Šípová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Existence nepříliš početné řecké komunity v České republice je tématem již poměrně prozkoumaným, v českém univerzitním prostředí dokonce mnohem intenzivněji než v kterékoli jiné zemi bývalého socialistického bloku či v samotném Řecku. Většina odborných titulů však tuto problematiku mapuje spíše z celkové perspektivy. Studentka se proto ve své práci věnuje detailnímu výzkumu vzdělávání řeckých dětí v první fázi pobytu v Československu. Nejprve studentka vyhledá další sekundární literaturu Pramennou základnou bude kromě archivních dokumentů sekundární literatura. Tematické okruhy práce budou následující: systém výuky dětských emigrantů, učitelé, učebnice a postupné začleňování řeckých dětí do českých škol i do československé společnosti.
Seznam odborné literatury
BITTNEROVÁ, Dana, MORAVCOVÁ, Mirjam (eds.), Kdo jsem a kam patřím? Identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky, Praha 2005.
BOESCHOTEN R. – Danforth L., Children of the Greek Civil War: Refugees and the Politics of Memory, Chicago and London 2012.
BONTILA, Maria, The Educational and Social Policy of Political Refugees in the Former Czechoslovakia, in: Acta Universitatis Carolinae, Supplementum 1 – Studia Territorialia, r. IX, 2009, s. 107–116.
BOTU, Antula, KONEČNÝ, Milan, Řečtí uprchlíci: Kronika řeckého lidu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1948–1989, Praha 2005.
CIRONIS, Petros, Akce řecké děti 1948, Rokycany 2001. DOROVSKÝ, Ivan, Makedonci žijí mezi námi, I., Brno 1998.
DOSTÁLOVÁ, Růžena, Výuka řeckého jazyka na českých vysokých školách, Acta Universitatis Carolinae, Supplementum 1 – Studia Territorialia, r. IX, 2009, s. 171–183.
HRADEČNÝ, Pavel, DOSTÁLOVÁ, Růžena, HROCHOVÁ, Věra, OLIVA, Pavel, VAVŔÍNEK, Vladimír, Dějiny Řecka, Praha 1998.
HRADEČNÝ, Pavel, Řecká komunita v Československu. Její vznik a počáteční vývoj (1948–1954), Praha 2000.
CHÁBOVÁ, Kyriaki, Vzdělávání řeckých dětí v Československu v letech 1948–1968, in: Acta Universitatis Carolinae, Supplementum 1 – Studia Territorialia, r. IX, 2009, s. 199–210.
KRÁLOVÁ K. – TSIVOS K. et al., Vyschly nám slzy…, Praha 2012.
PAPADOPULOS, Lysimachos, „Děti bouře“. Vzpomínky a výpovědi o dětských emigrantech z roku 1948 po padesáti letech, Praha 1998.
RISTOVIĆ, Milan, Dug povratak kući. Deca izbeglice iz Grčke u Jugoslaviji 1948–1960, Beograd 1998. RISTOVIĆ, Milan, Eksperiment Buljkes: “grčka republika” u Jugoslaviji 1945–1949, Thessaloniki 2006.
TSIVOS, Konstantinos, Řecká emigrace v Československu (1948-1968), Praha 2012.
VERVENIOTI, Tasoula, The Children of the Greek Civil War. Saved or Kidnapped?, Acta Universitatis Carolinae, Supplementum 1 – Studia Territorialia, r. IX, 2009, s. 117–136.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK